Papež přijme 43 uprchlíků z Lesbu

Při své cestě na ostrov Lesbos v dubnu 2016 s sebou papež František zpět do Itálie přivezl tři syrské rodiny žádající o azyl. Jejich přijetí v Itálii a začlenění do společnosti následně zajistila Komunita Sant’Egidio.

V letošním květnu, tedy tři roky poté, papež požádal Úřad apoštolské charity, oficiální instituci Svatého stolce, jež administrativně není součástí Římské kurie, aby se na Lesbos vrátila a znovu prokázala solidaritu s řeckým lidem a tamními uprchlíky. Při této příležitosti papež vyjádřil touhu vykonat nové gesto solidarity a přijmout v Itálii další skupinu mladých uprchlíků a rodin pocházejících z Afghánistánu, Kamerunu a Toga.

Po intenzivním období vyjednávání odpovědných orgánů za účelem vytvoření nového humanitárního koridoru dalo italské Ministerstvo vnitra nakonec svůj definitivní souhlas.

A tak se mohl Úřad apoštolské charity spolu s odpovědnými představiteli Komunity Sant’Egidio vydat 2. prosince 2019 na Lesbos s tím, že zpět se vrátí 4. prosince. Ne však již sami, ale v doprovodu 33 uprchlíků žádajících o politický azyl. Do konce tohoto roku bude operace završena příjezdem dalších 10 potřebných osob, čímž se uvede do chodu proces nezbytný k uznání mezinárodní ochrany.

Přijetí všech těchto 43 uprchlíků bude i v tomto případě finančně hrazeno Svatým stolcem prostřednictvím Úřadu apoštolské charity a Komunitou Sant’Egidio.

převzato odtud