Pitná voda všem

22. března si celý svět každoročně připomíná Mezinárodní den vody. V encyklice Laudato si papež František píše: „Pitná voda představuje záležitost prvořadé důležitosti, protože je pro lidský život zcela nezbytná.“

Také pro Komunitu Sant’Egidio je otázka vody zcela zásadní. Již řadu let naráží na tento naléhavý problém, který se dotýká zvláště nejchudších oblastí světa. Podniká proto účinné iniciativy ve prospěch zdraví a pomoci osobám, které jsou nedostatku vody nejvíce vystavené. „Dnešní svět má vážný společenský dluh vůči chudým, kteří nemají přístup k pitné vodě, protože tím vlastně popírá jejich právo na život, které je neoddělitelnou součástí důstojnosti každého člověka“, píše se dále v encyklice.

Nedostatek čisté vody se týká zvláště Afriky, kde velké množství obyvatel nemá jistý přístup k pitné vodě a která trpí velkými suchy, což komplikuje produkci potravin. Dále tento problé způsobují také přírodní katastrofy, jak k tomu například došlo v uplynulých dnech v Mozambiku.

Mezi iniciativy Komunity Sant’Egidio v Africe se řadí:

  • Zásobování vodou a pomoc populaci, která je kvůli sníženým zdrojům vody připravena o zdroje potravin.
  • Zlepšování životních podmínek v afrických věznicích, které patří k nejproblematičtějším na světě. Těmto zařízením téměř vždy chybí každodenní přísun vody, což vede k tomu, že vězni zde přežívají v nesmírně nepříznivých hygienických podmínkách.
  • Boj proti dětské podvýživě, která je z velké části způsobena právě nedostatkem pitné vody. Komunita proto v obzvláště postižených oblastech zřizuje speciální výživová centra.

Konkrétním příkladem pomoci se stala právě o Světovém dni vody 22. března akce Komunity ve škole v městě Goma v Demokratické republice Kongo. Tato škola se nachází v obrovském uprchlickém táboře, v němž našly útočiště tisíce osob, jež uprchly před ozbrojenými jednotkami nasazenými v krvavých etnických střetech, které postihly tuto oblast Konga. Zařízení nese název po Floribertovi Bwana Chui, členovi Komunity Sant’Egidio v Gomě, který byl zabit poté, co se vzepřel korupci. Škola v tento den symbolicky obdržela nový čistič vody, který zajistí pitnou vodu všem 400 dětem, jež ji navštěvují. Mohl být pořízen také díky přispění italského státu a světové dobrovolnické organizace AVSI.

papež František: Voda není zboží, přístup k ní je právem