Pomoc trpícímu Mozambiku

Dospěly k nám nejnovější zprávy ohledně situace v městě Beira v africkém Mozambiku postiženém v půlce března ničivou cyklónou. Komunita Sant’Egidio zde vede dvě zdravotní centra nabízející zdravotní služby prostřednictvím programu DREAM. Jedná se o víceúčelové centrum, které stojí blízko radnice, a zařízení Manga Chingussura na okraji města. Obě střediska po úderu cyklóny rychle znovuobnovila svou činnost a v současnosti pečují o více než 11 tisíc osob.

Hůře je na tom víceúčelové centrum, které utrpělo škody zvláště v oblasti zastřešení, stejně jako většina ostatních budov v této čtvrti. Již v prvních dnech katastrofy v jeho zdech přesto nalezlo útočiště zhruba 400 osob, které přišly o všechno. Je velmi zdrcující vědět, že mnoho handikepovaných a starých lidí přišlo na cestě sem o život. Zaměstnanci a dobrovolníci Komunity byli mezi prvními, kdo po udeření cyklonu nabídl pomoc zasaženému obyvatelstvu. Ze zásob centra rozdávali potraviny a nejnutnější materiální pomoc. Kromě toho pomáhají všem potřebným distribucí oleje, rýže a mouky, ale hlavně již také znovu nabízejí zdravotnickou péči svým pacientům a všem dalším, kteří ji potřebují. Z důvodu chybějící pitné vody tu neustále vzrůstá počet průjmových onemocnění, zvláště u dětí. Vzhledem k tomu je nutné zasahovat stále rychleji.

Na okraji města cyklóna rovněž zničila množství dalších zdravotnických zařízení. Komunitní centrum Manga Chingussura bylo zasaženo jen zčásti a stalo se tak střediskem pro celou oblast. Až dosud se zde léčilo zhruba sedm tisíc pacientů, ale během prvních dnů po katastrofě sem byl přijat zástup dalších nemocných, často postižených právě průjmy.

Do Beiry bylo dosud zasláno 30 tun potřeb první pomoci – potraviny, prostředky na čištění vody a nejnutnější léky.

Místní společenství Komunity Sant’Egidio a Mladých za mír v městě Beira se zaktivizovaly a ve spolupráci s místními orgány se snaží nabízet pomoc efektivně a bezpečně, a tak pomoci co největšímu počtu lidí.

Stále jim však mnoho chybí, nejvíce pitná voda a potraviny. Pomozte prosím i Vy!