Počet uprchlíků přijatých díky humanitárním koridorům ve Francii přesáhl stovku

Čtyři syrské uprchlické rodiny dorazily v pátek 23. března večer do Paříže prostřednictvím humanitárních koridorů, které ve Francii fungují již rok. Na pařížském letišti Roissy-Charles de Gaulle bylo vidět rozzářené obličeje dorazivších, kteří byli uvítáni potleskem, květinami, občerstvením a tradičními transparenty „Vítejte ve Francii“. Za doprovodu příslušníků dobrovolnických skupin se tyto rodiny následně vydaly na cestu do svých nových domovů v různých oblastech Francie. Tam nyní začnou nový život, nový život v zemi, kde se neválčí.

Od 14. března 2017 už tímto způsobem nalezlo ve Francii útočiště 107 osob. Toto datum bylo totiž dnem, kdy v pařížském Elysejském paláci podepsaly protokol francouzská vláda na jedné straně a Komunita Sant’Egidio, Federace protestantů ve Francii, Francouzská biskupská konference a Charita na straně druhé.

Díky iniciativě Komunity Sant’Egidio byly humanitární koridory otevřeny nejprve v Itálii, kde bylo od roku 2015 přijato a integrováno již více než 1000 uprchlíků. Tento humanitární projekt tak znovuobjevil tvář Evropy, která, jak se ukazuje, zůstává věrná svým tradičním hodnotám pohostinnosti, solidarity a míru. Integrace totiž poskytuje více ochrany než oddělující zdi.

Příští pondělí by pak mělo být uvítáno osm uprchlických rodin v Bruselu.

„I nadále otevírejte humanitární koridory pro ty, kteří prchají před válkou a hladem. Chudí jsou vaším bohatstvím!“ řekl papež František 11. března při své návštěvě římské Komunity u příležitosti 50. výročí jejího založení. Ano, těchto 100 uprchlíků představuje teprve začátek, neboť Francie, Evropa a svět potřebují solidarity ještě víc!