Pozvání k modlitbě za nemocné a ke službě dlouhodobě nemocným

Srdečně vás zveme ke společné modlitbě za nemocné, ke které se scházíme každý první a třetí čtvrtek v měsíci v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně. Modlitba začíná v 16 hodin v tamější  kapli svatého Richarda Pampuriho.
Po společné modlitbě se rozcházíme do pokojů za dlouhodobě nemocnými, kteří se často cítí osamoceni a kterým alespoň na chvíli zpříjemníme dlouhý čas strávený na nemocničním lůžku.

Srdečně vás zveme!