Připojme se ke Dni modliteb za lidstvo

14. květen byl vyhlášen Dnem společné modlitby za lidstvo, během nějž se mají ve společné prosbě sjednotit věřící rozličných náboženství.  Při této příležitosti zveřejnil prezident Komunity Sant’Egidio Marco Impagliazzo toto poselství:

„Komunita Sant’Egidio se s ochotou a přesvědčením přidává ke Světovému dni modliteb, půstu a milosrdenství, který na 14. květen vyhlásila Vysoká komise pro lidské bratrství spolu s papežem Františkem. Jeho úmyslem je ochránit celý svět před zdravotními, ekonomickými a lidskými důsledky současné epidemie Covid-19.

Jsme vyzýváni ke společné modlitbě, každý po svém vlastním způsobu a tradici, k společnému odříkání a vykonávání skutků milosrdenství, abychom pomohli potřebnému bližnímu, ať už v naší blízkosti, nebo daleko od nás. Jak totiž říká papež, modlitba „je univerzální hodnota“. V modlitbě se všichni stáváme součástí jednoho lidského společenství, slabého a omezeného, ale zároveň schopného vzájemné solidarity a blízkosti.

Společnou modlitbou se také hlásíme k duchu lidského bratrství, který v každém z nás posiluje „kulturu tolerance, vzájemného soužití a pokoje“. Děje se tak, když zanecháme vymezování se proti druhým a vydělováním se od nich.

Společná modlitba 14. května se stává duchovním a univerzálním znamením pro všechny. Navzdory rozdílnostem mezi námi nemůžeme zachraňovat jen sami sebe, ale musíme vyznat, že jsme si vzájemně blízko ve společném lidství a v tom, že spolu čelíme boji za život všech. Doufáme, že i občanské autority světa začnou vzájemně spolupracovat, aby tak byla epidemie ukončena.“