První Bratislavské mezináboženské setkání

V současné době vnímáme zvýšenou potřebu vést dialog mezi různými náboženstvími a kulturami. Výzva k tomuto dialogu vychází nejen ze samotné křesťanské tradice, ale také z reality současného globalizovaného světa. Přibližování se k lidem různých kultur bylo silným motivem v historii františkánského řeholního řádu, jakož i aktivitou katolické Komunity Sant’Egidio. Proto se 23. října 2017 uskutečnilo první mezináboženské setkání v Bratislavě organizované Komunitou Sant’Egidio a řádem menších bratří – františkánů.
Mír je důležitý a důležitá je i aktivní práce pro mír od každého jednoho z nás. Lhostejnost může být zato velmi nebezpečná. I to zaznělo od hlavních diskutujících, kterými byli: Anna Debnárová z křesťanské organizace Křesťané ve městě, která pomáhá také chudým lidem, Mohamad Hasna, předseda Islámské nadace na Slovensku, Petr Koldinský z katolické laické Komunity Sant’Egidio z Prahy a Misha Kapustin, bratislavský rabín, působící v minulosti na Krymu.
Velmi srdečná atmosféra vzájemného porozumění představitelů křesťanského, islámského a židovského náboženství se nesla i během druhé části programu, jímž bylo setkání za mír ve světě. Připomněli jsme si země zasažené válkou a představitelé jednotlivých náboženství a společenství svými stanovisky vyjádřili touhu po míru a vzájemné spolupráci a po klidu v naší zemi a ve světě. Velmi cennými osobními svědectvími přispěli iráčtí přátelé Rita a Morees, kteří před dvěma lety přicestovali na Slovensko kvůli válce v Iráku. Doufáme, že všem zúčastněným se setkání líbilo a že přispělo k novým cestám míru v naší zemi.
Záštitu nad setkáním převzal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, který poskytl krásné prostory Zrcadlové síně Primaciálního paláce.