Římská menza slaví 30 let existence

Menza na via Dandolo č.p. 10 v Římě bývá vždy plná lidí. Avšak v pátek 9. listopadu přímo praskala ve švech. Byli zde ti, kteří přišli vůbec poprvé, ale i staří „štamgasti“. Ti všichni se zde shromáždili, aby oslavili 30 let fungování tohoto místa, na němž, jak řekl prezident Komunity Marco Impagliazzo, „se vždy tvořila a každého dne stále znovu vytváří rodina“.

Za pozornost stojí, že menza byla založena 9. listopadu 1988, tedy na den přesně 50 let po strašlivé Křišťálové noci, která znamenala masový útok na židovské obyvatelstvo za nadvlády nacismu. Segregaci a vyloučení tedy symbolicky vystřídalo přijetí a přátelství. Ty jsou, jak nedávno připomněl Andrea Riccardi, plodem Božího Ducha. Konkrétně vypadají takto: za uplynulých 30 let zde bylo pohoštěno kolem 200 000 osob a podány více než tři miliony porcí. V nejrušnějším období se zde denně servírovalo 2000 jídel. Dnes menzu během jednoho dne navštíví kolem pětistovky lidí a za rok se zde vystřídá zhruba 5000 různých strávníků.

Toto místo již zažilo mnoho příběhů ztracených i znovunalezených životů. V prosinci 2009 menzu navštívil také první papež v historii, Benedikt XVI., který řekl: „Zde se každý den odehrává to, co jiní zažívají ve svých domovech – ti, kteří obsluhují a pomáhají, se mísí s těmi, jimž pomáhajía které obsluhují. Na prvním místě se zde vždy nacházejí ti, kteří jsou nejvíce potřební. Na mysl mi přicházejí slova žalmu: „Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně spolu!“ (Ž 133,1). Vůle vytvářet atmosféru domova a rodiny pro ty, kteří jsou sami nebo v nouzi, se rodí z pozorného naslouchání Božímu slovu a z modlitby, jež jsou vlastní Komunitě Sant’Egidio.“