Modlitba za zemřelé Brno 2018

Blíží se nám dušičky a tudíž i naše tradiční modlitba za zemřelé chudé. K ní se sejdeme společně s chudými ve čtvrtek 8. listopadu ve 20 hodin u sv. Michala. Všichni jsme srdečně zváni.

Tato modlitba je pro chudé i pro nás důležitá, protože si během ní připomínáme konkrétní jména přátel z ulice, kteří zemřeli, zapalujeme za ně svíčky… I proto je důležitá naše účast, abychom mohli s našimi chudými přáteli sedět v lavici, vysvětlit jim, co se bude dít, být jim nablízku v jejich smutku. Po modlitbě bude následovat průvod se svícemi do Denisových sadů, kde byl před několika lety ubit pan Pavel. Tam bude mít otec Roman Kubín závěrečnou modlitbu a požehnání. Nakonec bude v Denisových sadech následovat malé občerstvení.