Setkání křesťanů, židů a muslimů u jednoho stolu s chudými v Budapešti

pranzo_interreligioso_con_i_poveri_ungheria_santegidio_530. října se v Budapešti konala akce ve znamení solidarity a mezináboženského dialogu na téma Abrahamova pohostinnost: milosrdenství v judaismu, křesťanství a islámu. Zástupci třech velkých monoteistických náboženství se na pozvání Komunity Sant’Egidio setkali v hlavním městě Maďarska, aby oslavili třicet let od první modlitby za mír v Assisi.

Den začal společným jídlem s chudými servírovaným dobrovolníky, mezi nimiž se po boku mladých křesťanů a muslimů nacházeli také luteránští biskupové a židovští rabíni. Po jídle následovala konference na téma Milosrdenství ve třech náboženstvích, jíž se účastnili katolický biskup János Székely, luteránský biskup Imre Szebik, teolog Reformované církve László Egeresi, rabín Zoltán Radnóti, islamolog Munif Abdul-Fattah Al Masani a Péter Szőke, zástupce budapešťské Komunity.

Řečníci se vrátili k tématu významu Božího milosrdenství podle svých jednotlivých konfesí a tradic. Milosrdenství vůči člověku je totiž Boží vlastností, jež je přítomná v posvátných knihách všech třech velkých náboženství. Z jednotlivých příspěvků vysvitla skutečnost, že Boží milosrdenství po člověku vyžaduje, aby také on sám prokazoval milosrdenství vůči bližním, a to zvláště těm, kteří jsou chudí. Toto milosrdenství věřící projevuje skrze modlitbu a skutky, při aplikování zlatého pravidla, jež je vlastní všem náboženstvím: Dělej druhým to, co chceš, aby oni dělali tobě. Z toho plyne poselství otevřenosti a solidarity – i lhostejný a neplodný život může být proměněn a nést ovoce, jestliže se člověk otevře vůči druhému, vůči cizímu.

Po minutě ticha na památku všech obětí válek a násilí následovalo přečtení apelu za mír, který náboženští představitelé podepsali 20. září v Assisi.


Odebírejte aktuality mailem!