Služby chudým a modlitby během prázdnin v Praze

Pondělní služba lidem bez domova před kostelem sv. Štěpána bude probíhat 6.7., 20.7., 3.8., 17.8. a 31.8.
Příprava začne vždy v 17:30 v našem sídle na Žitné 51, modlitba v kostele sv. Štěpána bude od 19:00 do 19:30 a služba chudým před kostelem od 19:30.

Úterní služba mladých lidem bez domova na Vltavské se bude konat 14.7., 28.7., 11.8. a 25.8.
Příprava bude probíhat pokaždé od 17:30 v našem sídle na Žitné 51, po ní bude následovat modlitba v kostele sv. Štěpána od 18:45 do 19:15 a od 19:30 se začneme setkávat s našimi chudými přáteli u metra Vltavská.

Čtvrteční modlitba bude 16.7. (za mír), 6.8. (za nemocné) a 20.8. (za mír). Začátek vždy od 19:00 v kostele sv. Štěpána.

Od 1.9. už budou služby i modlitby probíhat každý týden.