Humanitární koridory znovu fungují

První humanitární koridor od vypuknutí koronavirové epidemie se uskutečnil ve čtvrtek 16. července, když do Říma z ostrova Lesbos dospěla desítka uprchlíků pocházejících z Afghánistánu. Jedná se o dvě rodiny, mladý pár a jednoho mladíka, kteří čekali na povolení opustit ostrov dlouhé měsíce. Původně totiž měli dorazit již v prosinci, ale kvůli komplikacím s covid-19 se cesta odložila o půl roku. Jedná se jeden z „papežových koridorů“, které vznikly z popudu Františka během jeho návštěvy ostrova Lesbos v roce 2016 a spoluprací Komunity Sant’Egidio a Úřadu apoštolské charity. Podle Andrey Riccardiho jsou ovocem rozsáhlé spolupráce mezi lidmi dobré vůle, institucemi a organizacemi a ukazují, že v Itálii panuje rozšířená atmosféra solidarity.  Situace uprchlíků na Lesbu se v posledních měsících ještě zdramatizovala v důsledku epidemie. Zákaz veškerého pohybu mezi státy, který fungoval jako prevence nákazy, vedla k tomu, že uprchlíci neměli možnost tábory opustit.

K přivítání desítky „nových Italů“ v mense Komunity v Římě přišlo mnoho přátel, mezi nimi také Andrea Riccardi. Vzpomenul na první setkání s některými z nich na Lesbu, kde ho tehdy přijali ve svém stanu. Jedna z afghánských rodin měla s sebou obrázek andělů. Razieh, matka této rodiny, vysvětlila jeho význam v dopise: „Uprchlíci, kteří jsou v táboře Moria na Lesbu, žijí v obtížné a děsivé situaci – jsou zbaveni základních práv nezbytných pro život, jsou deprimovaní, bez naděje, nemůžou se totiž vrátit ani se dostat někam dál. Uprchlíci potřebují pomoc ode všech. Když Bůh stvořil člověka, vložil do jeho srdce světlo, kterému se říká láska a lidskost. Pokud byli na tomto světě Boží proroci, co by řekli lidem, kteří mají víru? Že lidskost v tomto světě vymřela? Toto jsou otázky, které jsem si kladla. A pak jsem najednou uviděla před očima obraz strážných andělů se srdcem plným víry a lásky vůči druhým, kteří od Boha dostali nařízení, aby pomáhali uprchlíkům. Letěla jsem spolu s nimi jako holubice do klidnějších a lepších míst. Tento obraz věnuji andělům, kteří jsou v Komunitě Sant’Egidio vždy připravení pomáhat zoufalým lidem.“