Světové dny mládeže v Panamě

Slavnostní mší celebrovanou papežem Františkem skončily v neděli 27. ledna 2019 Světové dny mládeže v Panamě. Setkání se poprvé konalo ve Střední Americe a účastnili se ho především mladí z blízkých států, jako jsou Kolumbie, Ekvádor, Mexiko či Kostarika.
Mezi zhruba 700 tisíci účastníky nechyběli ovšem ani ti z Evropy včetně asi dvousetčlenné české delegace. Ústředním motem panamského setkání byl biblický citát: „Hle, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“. Téma služby je vlastní právě Komunitě Sant’Egidio, která tak měla na Světových dnech mládeže rovněž své zastoupení. V rámci oficiálního programu uspořádala Komunita v pátek 25. ledna na zdejší katolické univerzitě diskusní setkání, na němž mohli přítomní mladí lidé vyjádřit a sdílet své touhy a sny ohledně nového světa, který by byl lidštější, více přijímající a solidární. Kéž k jeho nastolení dokážeme přispívat i my svou vlastní otevřeností, pozorností k potřebám druhých a ochotou sloužit Bohu na cestách, na které nás vyšle.