V pondělí 26. dubna se Komunita Sant’Egidio modlí za 130 obětí vraku člunu z Libye, za zajištění záchrany na moři a rozšíření humanitárních koridorů jako bezodkladnou prioritu

V pondělí 26. dubna bude v bazilice Santa Maria v Trastevere v Římě probíhat komunitní modlitba na památku obětí ztroskotaného člunu u pobřeží Libye z 23. dubna, který si vyžádal 130 lidských životů navzdory SOS volání, které bylo dva dny ignorováno.

Cítíme, že je naší povinností pozvednout náš hlas a modlit se, čímž chceme reagovat na tuto další tragédii na moři. Kéž náš kontinent není vinen lhostejností, ale věrný svým hodnotám lidskosti a ochrany lidských práv.

Komunita Sant’Egidio žádá evropské státy a orgány Evropské unie, aby znovu urychleně aktivovaly rychlou a účinnou námořní záchrannou síť, jak to vyžaduje mezinárodní právo. Ignorování tísňových volání na moři je nelidské a má povahu trestného činu z nedbalosti. Pokud jde o Libyi a podmínky v jejích detenčních zařízeních, je třeba naléhavě rozšířit humanitární koridory i do dalších evropských zemí. Jedná se o úspěšný projekt, který Komunita Sant’Egidio spolu s dalšími organizacemi jako jsou italské protestantské církve a italská biskupská konference realizuje od roku 2016 a jehož prostřednictvím se do bezpečí dostalo více než 3500 uprchlíků, kteří byli od začátku zapojeni do integračního procesu zahrnujícího výuku jazyka přijímající země, kurz seznámení se s místní kulturou a případně i rekvalifikační kurz. V současnosti je do projektu humanitárních koridorů vedle Itálie zapojena i Francie, Belgie a Andora.


Vědět o potápějícím se člunu plného uprchlíků a ignorovat jejich SOS volání… U břehů Libye tak utonulo 130 lidí a naše komunita v Římě na tuto tragédii reaguje dnešní modlitbou od 19:30 – za jejich zmařené životy, ukončení lhostejnosti a cynismu a rozšíření humanitárních koridorů. Modlitba bude streamovaná s překladem do češtiny.