Vánoční oběd Praha 2020

Dobro a solidaritu ani pandemie nemůže zastavit a náš sen uskutečnit vánoční oběd pro chudé a osamělé na Boží hod vánoční  i v této době umožnila udělená výjimka od Ministerstva zdravotnictví.
Z radosti a vděčnosti, že se vánoční oběd mohl na nádvoří františkánského kláštera konat, začalo několik chudých při zahájení ještě na Jungmannově náměstí tleskat. S ohledem na současnou epidemiologickou situaci jsme našim chudým hostům před vstupem na nádvoří kláštera dávali respirátor a dezinfekci na ruce. Po krátké registraci a přivítání u vstupu se vždy šestice chudých ujali pastýři – 3 dobrovolníci, kteří je dovedli do jesliček – vyhřívaného stanu s betlémem, vánočním stromečkem a výzdobou, kde dostali vánoční balíček (zabalený řízek se salátem, dárek a cukroví). Obdarované chudé pak ti samí pastýři doprovodili mimo klášter, zatímco další šestici chudých už k jesličkám vedla další skupina pastýřů. Lidé bez domova, kteří potřebovali ošetřit, se ještě zdrželi v protějším stanu na nádvoří, kde pomáhali Medicinaulici.
I tento vánoční oběd tradičně požehnal pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka. Na nádvoří jsme postupně přivítali téměř 130 lidí bez domova. Za 15 chudými ještě odpoledne vyrazila jedna skupina do holešovického squatu, kde hraním a zpíváním koled vytvořila vánoční atmosféru. Zbývajícími 70 balíčky jsme během svátečního odpoledne příjemně překvapili chudé v holešovickém squatu, na zastávkách, nádražích i pod mostem v centru Prahy. Vánočního oběda se celkem zúčastnilo kolem 60 dobrovolníků, jejichž síly byly rovnoměrně a zodpovědně rozděleny mezi dopolední a odpolední skupinu po 30.
Přestože byl tento vánoční oběd jiný než ty předchozí, měl možná větší smysl, než jsme si často během jeho průběhu dokázali představit . Děkujeme moc bratřím františkánům a všem dobrovolníkům, že jsme mohli společně šířit vánoční radost z Pánova narození a být nablízku našim chudým přátelům, z jejichž vděčnosti se stále máme co učit. 

Foto: Roman Albrecht – člověk a víra