Vánoční oběd s chudými a osamělými 25. 12. 2020 v Praze ve františkánském klášteře

Letošní Vánoce budeme slavit v důsledku koronavirové epidemie jiným způsobem, než tomu bylo v minulých letech. To, co zůstává stejné a stabilní, je naše přání být o Vánocích blízko chudým a osamělým lidem. Chceme i v této době, kdy jsme se mnozí ocitli více osamocení, předávat radostnou zvěst, že Pán přichází.

Chudí lidé bez přístřeší jsou v současné době obzvlášť zranitelní. Kromě toho, že řada z nich patří do rizikových skupin, mají méně možností, jak se dostat k pomoci a také jsou více sami. Naši službu chudým jsme v čase koronaviru nepřerušili, dokonce se nám podařilo ji rozšířit. Podobně nechceme přerušit naši tradici vánočních obědů, avšak bylo třeba najít místo, kde bychom mohli oslavit svátky narození Páně bezpečným způsobem a při dodržení všech protiepidemických opatření. Takové místo jsme našli ve františkánském klášteře na Jungmannově nám.

Srdečně Vás tedy zveme k účasti na oslavě letošních Vánoc a současně Vás prosíme o pomoc s její přípravou.

Kvůli protiepidemickým opatřením bude místo pro stolování rozděleno na vnitřní a vnější část. Vnitřní bude situována do refektáře kláštera a zrenovovaného koridoru, vnější část budou tvořit vyhřívané venkovní stany před kostelem Panny Marie Sněžné. Počet účastníků vánočního oběda bude záviset na tom, v jakém stupni protiepidemického systému PES se bude Česká republika o Vánocích nacházet. Při přípravě i během vánočního oběda budeme dodržovat všechna protiepidemická pravidla (roušky, dezinfekce, rozestupy), což přispěje k bezpečí a k dobrému pocitu všech účastníků oběda.

Budeme vděční, když nám pomůžete vytvořit rodinnou vánoční atmosféru i za těchto ztížených podmínek.

Možnosti pomoci

 • osobní účast 25. 12.
 • cukroví prosím noste už zabalené po 10 kouscích v celofánových sáčcích přímo na nádvoří františkánského kláštera a to buď ve středu 23.12. od 16:00-18:00 a nebo pak na Vánoční oběd)
 • příprava prostor pro konání vánočního oběda 23.12. od 16h ve františkánském klášteře
 • finančně na transparentní účet 2000044037/2010

Prosíme o registraci vyplněním formuláře níže. V případě, že budete chtít registrovat více osob, prosíme o samostatnou registraci každé osoby a o uvedení jména toho, kdo registruje (do poznámky).

  Jméno (vyžadováno)

  e-mail (vyžadováno)

  Telefon

  Kdy mohu přijít

  Jak dále pomohu
  dárek předem
  cukroví
  příprava prostor
  finančně

  Jak (přes koho) jste se o vánočním obědě dozvěděli, pokud jste již na vánočním obědě byli, prosíme o upřesnění roku a zastávané funkce

  Poznámka, např. preferovaná funkce – obsluha (vhodné pro mladé), kuchyně, šatna, dárky, úklid