Vánoční oběd s ukrajinskými rodinami s dětmi: netradiční Vánoce společně oslavíme 7. ledna 2023 v Praze

Letošní Vánoce budeme slavit ve stínu války. V Praze se objevilo více než 100 000 nových „Pražanů“ z Ukrajiny. Některým z nich pomáháme se začleněním do naší společnosti a přátelstvím je podporujeme, když jim přicházejí často smutné zprávy z jejich domoviny. Naši noví přátelé zřejmě poprvé nebudou slavit Vánoce doma. Proto chceme, aby se svými dětmi zažili Vánoce nikoli na ubytovně, ale v rodinné atmosféře u prostřeného stolu – v krásném sále refektáře Františkánského kláštera v Praze.

Vánoce s ukrajinskými rodinami mají ten zvláštní symbolický význam, že se jejich situace tolik podobá situaci svaté rodiny, která také musela kvůli násilí uprchnout do ciziny hned po Ježíšově narození. Také v Praze se setkáváme s ženami a malými dětmi, neúplnými rodinami, staršími lidmi či osamocenými dospívajícími z Ukrajiny, kteří se cítí vystrašeně, opuštěně a vykořeněně ze známého prostředí, které museli narychlo opustit. Srdečně Vás zveme k pomoci s přípravou tohoto netradičního vánočního oběda a k jeho společnému prožití.

Je možné se zapojit formou osobní účasti nebo finančně na transparentním účtu 2000044037/2010, variabilní symbol 007. Podrobnější informace a další možnosti pomoci Vám zašleme emailem, pokud se zaregistrujete níže. V případě, že budete chtít registrovat více osob, prosíme o samostatnou registraci každého člověka a uvedení jména toho, kdo registruje (do poznámky).

Děkujeme, budeme se na Vás těšit.