Vánoční oběd s ukrajinskými rodinami s dětmi Praha 2023

Milí přátelé z Ukrajiny,
myslíme na vás, kteří prožíváte letošní Vánoce za války a poprvé je nemůžete slavit doma. Proto jsme přišli s nápadem, abychom aspoň trochu vánočního času prožili spolu, v rodinné atmosféře u společného stolu – v krásném sále refektáře Františkánského kláštera v Praze.
Vánoční oběd bude probíhat 7. ledna 2023 od 12:30, na adrese Jungmannovo náměstí 19, 110 00 Praha 1.

Těšíme se na vás.