Vyjádření Komunity k vražedným útokům na Srí Lance

Komunita Sant’Egidio vyjadřuje svůj hluboký zármutek a podporu obyvatelstvu Srí Lanky a zdejší katolické církvi, která byla zasažena těžkými atentáty, jež za sebou zanechaly desítky mrtvých. Komunita doufá, že probíhající záchranné operace pomohou zachránit život množství zraněných a co nejrozhodněji odsuzuje skutek těch, kteří podnítili a provedli tyto vražedné útoky vůči nevinným lidem, kteří se přišli modlit a neměli se jak bránit. Jedná se o slepé násilí, jehož jediným cílem je rozsévat hrůzu a podkopávat vzájemné soužití. Je děsivé, že si atentátníci vybrali pro svůj útok zrovna Velikonoce, nejdůležitější křesťanský svátek roku, a to v kostelích navštěvovaných i muslimy a buddhisty, kde věřící různých náboženství žijí ve vzájemném míru. Mírový život křesťanů zůstává tou hlavní odpovědí vůči těm, kteří se snaží rozsévat nenávist a rozdělení. Nenechme Srí Lanku a tamní křesťany osamocené a vyjádřeme co nejsilněji solidaritu ze strany všech církví a věřících všech oblastí. Využijme každé možné cesty k usmíření a pokoji.