Výzva A. Riccardiho k příměří a k prohlášení Kyjeva za „otevřené město“

V těchto dramatických hodinách pro hlavní město Ukrajiny, Andrea Riccardi a Komunita Sant’Egidio předkládají následující manifest – otevřený všem, kteří se k němu připojí – s návrhem na dosažení okamžitého příměří a na urychlené vyhlášení Kyjeva jako „otevřeného města“.

Výzva za záchranu Kyjeva

Kyjev, hlavní město se třemi miliony obyvatel, v Evropě je dnes bojištěm.

Civilní obyvatelstvo je bezbranné žije ve stavu ohrožení a teroru, přičemž nachází útočiště v podzemních krytech. Ti nejslabší, od seniorů přes děti až po bezdomovce, jsou vystaveni ještě většímu nebezpečí. Již jsou hlášeny civilní oběti.

Kyjev je město, které představuje velké kulturní dědictví. Bez Kyjeva si nelze představit evropskou kulturu, dějiny Evropy, stejně jako si bez Kyjeva nelze představit ruskou kulturu, dějiny Ruska. Ve městě se kromě mnoha památek nacházejí místa, která jsou zapsána na seznamu světového kulturního dědictví.

Kyjev je útočištěm mnoha křesťanů, především pravoslavných křesťanů z celého světa. V Kyjevě se začaly psát dějiny víry ukrajinského, běloruského a ruského národa. V Kyjevě se zrodilo ukrajinské a ruské mnišství. Velký klášter na kopci nad řekou Dněpr je svatým místem poutí a modliteb po tisíciletí. Kyjev je vzácným městem pro celý křesťanský svět.

Osud Kyjeva nenechává lhostejnými ty, kteří z východu i západu se zápalem a angažovaností vzhlížejí k městu a jeho obyvatelům. Po Sarajevu, po Aleppu nemůžeme znovu asistovat při obléhání velkoměsta. Obyvatelé Kyjeva žádají o záchvěv lidskosti. Jeho kulturní dědictví nemůže být vystaveno riziku zničení. Posvátnost Kyjeva pro křesťanský svět vyžaduje respekt.

Prosíme ty, kteří se mohou rozhodnout, aby se zdrželi použití zbraní v Kyjevě, aby vyhlásili ve městě příměří, aby prohlásili Kyjev za „otevřené město“, aby nezasahovali jeho obyvatele násilím zbraní, aby nenarušovali město, k němuž dnes vzhlíží celé lidstvo. Kéž je tato volba doprovázena obnovením cesty jednání k dosažení míru na Ukrajině.

Andrea Riccardi
Komunita Sant’Egidio

Autor: Роман Наумов – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62278913

Originální text tady