Zahájení beatifikace mučedníka korupce

inizio_processo_canonizzazione_floribert_congo_santegidio_2016_422. listopadu zahájil Teofil Kaboy, biskup z města Goma v Demokratické republice Kongo, oficiálně kanonický proces beatifikace mladého člena místní Komunity Sant’Egidio, jehož jméno bylo Floribert Bwana Chui bin Kositi. 9. července 2007 byl Floribert zavražděn, když se postavil na odpor pokusům nechat se podplatit. Jako křesťan totiž odmítl, aby se na trh města dostalo velké množství zkaženého a zdraví nebezpečného jídla. Jeho diecéze se proto rozhodla zahájit šetření za účelem zjistit více o jeho osobnosti a smrti, která vykazuje všechny znaky mučednictví.

Biskup zdůraznil skutečnost, že proces začal právě v den, kdy církev slaví svátek svaté Cecílie, mladé křesťanky z Trastavere, jež byla příkladem pro první generace křesťanů. Vidí mezi těmito dvěma hlubokou spojitost: Floribert patřil svým křesťanským povoláním ke Komunitě Sant’Egidio, jež svými kořeny vychází právě z Trastavere. Spojoval je též mladý věk, díky kterému se Floribert může stát vzorem křesťanského života pro dnešní mladé lidi přitahované mamonem peněz a úspěchu.

Po prvním zasedání procesu se biskup spolu s komisí odebrali v doprovodu Komunity ke Floribertovu hrobu, aby zde strávili chvíli v modlitbě. Mons. Kaboy při této příležitosti prohlásil, že šířit povědomí o Floribertově životě je nyní úkolem pro celou křesťanskou obec z města Goma.

Odpoledne byla v katedrále sloužena slavnostní mše, na níž se shromáždilo místní křesťanské společenství, a biskup věřícím vysvětlil, jaký význam má tento proces svatořečení syna zdejší církve a bratra Komunity Sant’Egidio.

Byl to den velké radosti pro všechny křesťanské bratry a sestry, kteří si na Komunitě cení toho, že se stará o Floribertův odkaz a památku. Činí tak prostřednictvím toho, že pěstuje lásku k evangeliu a chudým, jež vedla také jeho život a činy.