Francie otevřela humanitární koridory

14. března 2017 byl v Elysejském paláci v Paříži podepsán protokol, který umožní otevření humanitárního koridoru mezi Francií a Libanonem. Za přítomnosti prezidenta Francouzské republiky Françoise Hollanda protokol podepsali francouzský ministr vnitra Bruno Le Roux, státní sekretář pro spolupráci Jean-Marie Le Guen a pět promotérů projektu: Komunita Sant’Egidio, která je jeho iniciátorem, Federace protestantů ve Francii, Federace vzájemné protestantské pomoci, francouzská Biskupská konference a francouzská Katolická pomoc Caritas. Valérie Régnierová vyjádřila jménem Komunity Sant’Egidio poděkování všem účastníkům projektu. „Tento projekt ukazuje, jak je pro Evropu prospěšná integrace a kolik zlého naopak působí vztyčování zdí jak v Evropě, tak jinde ve světě. Jsme hrdí, že se Francie stala po Itálii druhou evropskou zemí, jež otevřela humanitární koridory.

Zakladatel Komunity Andrea Riccardi, přítomný ceremonii, při této příležitosti řekl, že „integrace poskytuje větší ochranu než zdi“ a že „dnešní podpis je znamením pro Evropu.“

Prezident François Hollande prohlásil, že přijetím uprchlíků Francie „bojuje proti lhostejnosti a netoleranci“. Vyjádřil projektu svou hlubokou podporu a vyslovil se pro rychlou realizaci jeho obsahu.

Příchod prvních syrských rodin se očekává v příštích měsících.

Přečtěte si projev Valérie Regnier k humanitárním koridorům ve Francii

Co jsou to humanitární koridory?