Jak je důležité stavět mosty

V návaznosti na světové mezináboženské setkání Mosty míru, které ve dnech 14.-16. října 2018 uspořádala Komunita Sant’Egidio v italské Boloni, se i v dalších dnech konaly nejrůznější akce, jejichž cílem bylo znovuoživit „ducha Assisi“. Komunita Sant’Egidio v Paříži například v neděli 21. října uspořádala jedno takové setkání na symbolickém místě – mostě Svatého Ludvíka, který se nachází v samotném centru města hned za katedrálou Notre Dame.

Na programu tohoto odpoledne byly koncerty, přednášky či debaty na nejrůznější témata. Veřejnost mohla navštívit mnoho stánků, kde Komunita prezentovala své akce Pařížanům stejně jako turistům, kteří během slunečného podzimního odpoledne přišli v hojném počtu. Most byl ale v první řadě zaplněný členy samotné Komunity a jejich chudými přáteli, kteří byli hrdí na to, že se mohou této báječné slavnosti účastnit. Přátelé z ulice, uprchlíci, staří lidé – ti všichni byli „na mostě“, mostě zprostředkovávajícím sdílení myšlenek, snů a přátelství. A že sny ani myšlenky nechyběly, dokazovaly nápisy na jednotlivých stáncích: „Ať žijí staří lidé!“, „Mladí za mír – jestli chceš mír, miluj chudé!“, „Humanitární koridory, model pro Evropu“.

Na této akci se také aktivně podíleli členové komunitního hnutí Mladí za mír. Například Hippolyte, student a dlouholetý člen hnutí se podělil o své zkušenosti přátelství s lidmi bez domova. Ty navštěvuje každý týden na ulici a jednou za měsíc se s nimi schází na společné svačině a modlitbě za mír, při níž jsou připomínána jména zemí, v nichž zuří válka. „Pokud chceme budovat mír, musíme mít chudé v centru našeho života.“ Je to právě vzájemné přiblížení, dialog člověka s člověkem, přítele s přítelem, uskutečňovaný mezi lidmi zcela rozdílnými, které vytvářejí onen most v našich srdcích.

Přítomni byli také mladí syrští uprchlíci, kteří do Francie dorazili díky humanitárním koridorům. Svědčili o své radosti, že v Komunitě našli novou rodinu a budoucnost. Akce se zúčastnil také Kulkarni Sudheendra, významný indický intelektuál a přítel Komunity, autor knih o sv. Františkovi z Assisi a M. Gándhím, který vystoupil rovněž na zahajovací ceremonii 14. října v Boloni.

Akce byla zakončena přečtením Apelu za mír 2018, vyhlášeném v závěru boloňského setkání. Kéž všichni v jeho duchu stavíme mosty ke vzájemnému sblížení a jednotě a zanecháme konfliktů, které nás rozdělují!