Komunita na audienci u Macrona

Francouzský prezident Emmanuel Macron přijal ráno 3. března 2020 v Elysejském paláci Andreu Riccardiho spolu s delegací Komunity Sant’Egidio. V průběhu setkání trvajícího více než hodinu byly probrány různé záležitosti, jež se úzce týkají Francie i Komunity. Diskuze se odrazila od složitých vztahů mezi politikou a společností, projednávala se otázka Evropy, jejích slabostí i „duchovní síly“, která představuje zdroj, z nějž vychází společné dobro.

Obě strany se shodly na ústředním bodě, jímž je práce ve prospěch mezináboženského dialogu a zvláště pak dialogu mezi křesťanstvím a islámem. Předmětem dlouhé diskuze se stala také Afrika – konflikty, do nichž Sant’Egidio zasahuje v první linii coby mírotvůrce, jako například v Středoafrické republice, Jižním Súdánu a regionu Casamance v Senegalu. Probrány byly také důvody k naději pro tento kontinent jako program DREAM pro nemocné a ohrožené virem AIDS, jejž Komunita realizuje v 11 afrických zemích.

Prezident Macron Komunitě poděkoval za to, že věnovala pozornost tragédii mladého Laurenta Barthélemyho, jenž 8. ledna zemřel během přistávání letadla, kterým se pokoušel dostat z Abidžanu do Paříže. Prezident nakonec zdůraznil důležitost humanitárních koridorů jako prostředku k boji proti překupníkům lidí a které jsou modelovým vzorem úspěšné integrace. V současnosti se právě obnovuje dohoda mezi francouzským státem a Komunitou Sant’Egidio v této věci.