Nová naděje pro Kubu

Koronavirus, obtíže se sháněním jídla a předmětů denní potřeby – takové jsou nyní starosti Kubánců podle Rolanda Garrida, hlavního představitele Komunity Sant’Egidio na ostrově. Vyplynulo to z rozhovoru s ním pro server VaticanNews. V této době poznamenané pandemií koronaviru podle něj vzbuzuje naději zvláště nasazení mladých dobrovolníků.

Na Kubě je v současnosti koronavirem nakaženo více než pět tisíc osob. Podle Rolanda Garrida zůstává problémem číslo jedna přístup k potravinám a hygienickým potřebám. Po celou dobu epidemie rozdává Komunita Sant’Egidio více než tisíc jídel týdně starým osamělým lidem a osobám bez domova žijícím v kubánských městech Havana, Holguín a Santiago de Cuba. „Rozdali jsme roušky a hygienický materiál a vysvětlili chudým, jak je potřeba se chránit. Byli jsme jediní, kdo pro ně zůstal k dispozici,“ řekl Garrido. „Velkou novinkou je, i když se to může zdát zvláštní, že teď máme opravdu mnoho lidí, kteří přicházejí pomáhat a sloužit chudým. Počet dobrovolníků stoupl. Setkáváme se se spoustou těch, kteří touží pomáhat, mají žízeň po solidaritě a doufají v lepší, lidštější a pokojnější časy.“

Opatření přijatá pro zastavení pandemie položila podle Rolanda Garrida před církev důležitou otázku, zda je společenstvím i v okamžiku urgence.

„Na Kubě za koronaviru poprvé vysílala státní televize nedělní mši. Rozhodující roli sehrál také internet, který dosud nebyl pro evangelizaci moc využívaný.“ Garrido zdůraznil, že „během Svatého týdne jsme s našimi mladými doprovodili stovky starých lidí, abychom jim pomohli prožít to nejdůležitější tajemství pro život křesťana. Modlili jsme se s nimi, naslouchali evangeliu. Také církev sehrála důležitou roli v doprovázení těch nejzranitelnějších – pro staré lidi zůstaly otevřené jídelny, i když se musely hodně snažit, aby pro ně měly jídlo.“ Dále řekl: „Můžeme také udělat mnoho pro to, abychom doprovodili lidi v jejich snech a nadějích, předali jim novou naději. Často zažíváme velké těžkosti, nejchudší jsou v tom naši učitelé. Naučili nás, že nikdo není tak chudý, aby nemohl udělat něco pro druhého. To je skutečná svoboda a důstojnost života: schopnost rozdávat druhým zadarmo“.

Pět let po apoštolské cestě papeže Františka na Kubu a do Spojených států sklízí ostrov plody jeho pobytu, a to zvláště mladí lidé. Jak říká Garrido: „Otevřelo se mnoho cest. František přitahuje, a to nejen katolický svět, ale i ten laický. Myslím například jeho výzvu mladým: žít přátelství ve společnosti, to znamená pracovat společně na budování společnosti navzdory rozdílnému smýšlení či víře“. Proto se Komunita angažuje v otevírání prostoru k dialogu a setkávání s mladými, což se zrodilo také díky papežské návštěvě Jana Pavla II. v roce 1998.

Převzato z www.vaticannews.va