Více než 540 syrských uprchlíků nyní v bezpečí díky humanitárním koridorům

41 syrských uprchlíků přiletělo 30. ledna 2017 z Libanonu na římské letiště Fiumicino díky projektu humanitárních koridorů realizovaného Komunitou Sant’Egidio společně s Federací italských protestantských církví (FCEI) a Církví valdenských, za dohody s Italským státem. Ve skupině uprchlíků pocházejících z měst Aleppo, Homs a Damašek je stejný podíl křesťanů jako muslimů, přičemž třetinu tvoří nezletilí. Když započítáme tuto zatím poslední, šestou skupinu, dospělo do Itálie od února loňského roku již 540 osob náležejících mezi nejvíce ohrožené rodiny, které tímto způsobem těží z projektu (kompletně financovaného svými tvůrci), jenž podporuje integraci a garantuje bezpečnost příchozím stejně jako těm, kteří je přijímají.

Během přivítání vysvětlil prezident Komunity Marco Impagliazzo, že tento systém, jenž je plodem spolupráce mezi oficiálními institucemi a občanskou společností, „ukazuje, že integrace je v Itálii a Evropě možná“. Poukázal na zkušenost získanou během uplynulého roku a doložil, že humanitární koridory podporují vstup dospělých na trh práce a přijetí do škol pro děti: „Proto jsme přesvědčeni, že je čas budovat mosty, které jsou budoucností, a ne vztyčovat rozdělující zdi.“

Prezident FCEI Luca Maria Negro zdůraznil ekumenickou hodnotu tohoto projektu: „Křesťané různých konfesí se scházejí, aby společně pracovali – to znamená, že tento model lze šířit i dál. Další zemí by měla být Francie. Chováme naději, že i další země budou následovat tento příklad.“ Syrští uprchlíci budou „rozptýleni“ do několika italských regionů díky velkorysé pomoci soukromých osob, farností a dalších sdružení jako je Komunita papeže Jana XXIII. Jejich uvítání byli vedle M. Impagliazza přítomni také Mario Giro z italského Ministerstva zahraničí a vice prefektka Donatella Candurová z Ministerstva vnitra.